Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Springos Sp. z. o.o. Sp. k.
Kłaj 701
32-015 Kłaj
sklep@sportservice.pl
tel. 0-730-810-810

 

Wzór oświadczenia

odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My (*) ................................. niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów ..................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy ............................

 

...................................

Podpis klienta

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

pixel